Ulga B+R

TaxCorner

Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest firmą doradztwa podatkowego z ugruntowaną pozycją na rynku. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

DORADZTWO PODATKOWE

W zakresie naszych usług proponujemy Państwu kompleksowe usługi doradztwa podatkowego obejmujące całokształt bieżących zagadnień podatkowych w zakresie:

– podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
– podatek od towarów i usług (VAT)
– międzynarodowe prawo podatkowe
– podatek akcyzowy (AKC)
– podatek od nieruchomości (RET)
– podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
– ubezpieczenia społeczne (ZUS)

Nasza asysta może polegać na przygotowaniu opinii podatkowej dotyczącej konkretnego zagadnienia podatkowego lub krótkiej informacji podatkowej w formie telefonicznej lub mailowej (tzw. hot line). W szczególności, nasza oferta może obejmować przykładowo następujące obszary:

– ceny transferowe
– badanie pliku JPK_VAT
– bieżące doradztwo podatkowe
– optymalizacja podatkowa
– audyt optymalizacyjny
– planowanie podatkowe
– kompleksowe przeglądy podatkowe
– postępowania podatkowe / ZUS i sądowe oraz kontrola podatkowa / ZUS
– szkolenia

Badanie pliku JPK_VAT

W wyniku naszych analiz oraz bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu dotyczącym w szczególności funkcjonowania systemów informatycznych organów podatkowych przygotowaliśmy dla Państwa innowacyjną usługę, polegjącą na zaawansowanym badaniu pliku JPK_VAT.

Czytaj więcej

TaxCorner pragnie umożliwić Państwu zbadanie za pomocą naszych zaawansowanych narzędzi informatycznych zawartości pliku przed wysyłką. Badanie JPK_VAT będzie poległo w szczególności na:

– analizie merytorycznej raportowanych danych,
– analizie logicznej spójności raportowanych danych,
– zgodności pliku JPK_VAT z deklaracją VAT Spółki za dany okres,
– porównaniu pliku JPK_VAT z innymi strukturami JPK,
– każdorazowym sporządzeniu raportu z badania pliku JPK_VAT zawierającego m. in. opis ewentualnych błędów i luk w tym oceny merytorycznej wybranych transakcji najczęściej narażonych na wątpliwości organów podatkowych,
– komentarzu doświadczonego doradcy podatkowego co do wykrytych potencjalnych nieprawidłowości, ocenie ryzyka i propozycje rozwiązań.

.

Ceny transferowe

Celem projektów z zakresu cen transferowych jest ochrona Klienta przed jakimkolwiek doszacowaniem dochodu ze strony organów podatkowych lub przed zastosowaniem przez organy podatkowe karnej stawki podatku w wysokości 50%.

Czytaj Więcej

Projekty w zakresie cen transferowych obejmują:

– identyfikację podmiotów powiązanych
– identyfikację transakcji z podmiotami powiązanymi
– analizę transakcji z podmiotami powiązanymi
– określenie ryzyk podatkowych
– opracowanie dokumentacji podatkowych zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych
– weryfikację dokumentacji podatkowych przygotowanych przez klienta
– przygotowanie wraz z klientem polityki cen transferowych.

Bieżące doradztwo podatkowe

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego, do dyspozycji naszych klientów oddajemy zespół specjalistów, którego wiedza i profesjonalizm gwarantują jakość świadczonych usług.

Czytaj Więcej

Usługi bieżącego doradztwa typu hot-line (on-going tax services):
– doradztwo telefoniczne
– doradztwo za pośrednictwem poczty elektronicznej
– indywidualne spotkania z klientem

Opinie podatkowe:
– sporządzenie opinii prawno-podatkowych
– analizy podatkowe wybranych zagadnień

Analizy i interpretacje:
– analizy umów handlowych
– określenie ryzyk podatkowych związanych z kontraktami handlowymi

Szkolenia

Oferujemy Państwu szeroką gamę szkoleń prawno-podatkowych, zarówno prowadzonych przez nas cyklicznie, jak i dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. W trakcie szkoleń poruszamy kwestie regulacji prawno-podatkowych oraz bieżącej praktyki organów podatkowych i sądów, starając się, by były przydatne w Państwa działalności.

Czytaj Więcej

W szczególności prowadzimy szkolenia z zakresu:
– podatku od towarów i usług;
– podatku dochodowego od osób prawnych;
– podatku dochodowego od osób fizycznych;
– rozliczeń w zakresie VAT dla samorządów terytorialnych, szkół i innych podmiotów publicznych.

Nasze szkolenia mogą mieć formę zarówno „szkoły podatkowej”, w trakcie której omawiamy podstawowe regulacje prawno-podatkowe wybranych podatków, dotyczyć zmian w podatkach – w szczególności w okresach, w których mamy do czynienia z takimi zmianami, jak również przyjmować formę praktycznych warsztatów, których tematyką są rozliczenia podatkowe.

Na życzenie szkolenia prowadzimy w siedzibie Klienta, dla określonej przez niego grupy osób. Wybrane szkolenia mogą obejmować również dodatkowe usługi w postaci kilku godzin tzw. bieżącej pomocy podatkowej w formie rozmów telefonicznych (hot line) dotyczącej tematyki szkolenia.

DORADZTWO DLA SAMORZĄDÓW

Wykorzystując nasze bogate doświadczenie, w zakresie swojej działalności proponujemy jednostkom samorządu terytorialnego (JST) współpracę w zakresie:

– badania pliku JPK_VAT
– centralizacji rozliczeń VAT
– szkoleń z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz Ordynacji podatkowej

Planowanie inwestycji pod kątem VAT

Kancelaria proponuje jednostkom samorządu terytorialnego (JST) projekt dotyczący optymalizacji w planowaniu nowych inwestycji pod kątem podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku od nieruchomości (RET).

Czytaj Więcej

Projekt skierowany jest nie tylko do gmin ale także do powiatów oraz województw.

Kancelaria w tym zakresie wykonuje:

– udzielanie wyjaśnień i porad celem optymalnego, z punktu widzenia VAT oraz RET, „ukształtowania” przyszłych inwestycji w JST

– sporządzanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, celem „zabezpieczenia„ podatkowego przyszłych inwestycji

Nasz Zespół

Kancelaria TaxCorner - to zespół doświadczonych w prowadzeniu projektów podatkowych prawników, ekonomistów, kierowanych przez doradcę podatkowego Artura Ratajczaka.

Artur Ratajczak

Właściciel

Właściciel Kancelarii - doradca podatkowy (nr wpisu 12107) a..

View More

TaxCorner

Kancelaria Doradcy Podatkowego

Artur Ratajczak

ul. Czajcza 2a/15

61-546 Poznań

NIP: 779-224-81-32

tel.: 505 990 636

sekretariat@taxcorner.pl