16 wrz, 2016

Test 12

16 wrz, 2016

Kancelaria proponuje jednostkom samorządu terytorialnego (JST) projekt dotyczący przeprowadzenia procedury zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) na ich rzecz. Projekt skierowany jest nie tylko do gmin ale także do powiatów oraz województw.

Read more