12 wrz, 2018

Ulga B+R

12 wrz, 2018

Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) Czym jest ulga B+R? Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) jest nową formą (wprowadzoną od stycznia 2016 roku) wspierania innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach, która zastąpiła niepopularną tzw. ulgę na nabycie nowych technologii. Niepopularność poprzedniego rozwiązania nie była przypadkowa, bowiem było ono obarczone istotnymi z punktu widzenia...

Read more