16 wrz, 2016

Wpis 2

16 wrz, 2016

Kancelaria proponuje jednostkom samorządu terytorialnego (JST) projekt dotyczący przeprowadzenia procedury zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) na ich rzecz.

Projekt skierowany jest nie tylko do gmin ale także do powiatów oraz województw.

Kancelaria w tym zakresie wykonuje:

– audyt podatkowy w zakresie możliwości „odzyskania” VAT naliczonego, a także nadpłaconego VAT należnego

– sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań, który obejmuje m. in.:
a) możliwe obszary „odzyskania” VAT
b) analizę ryzyka
c) wstępne oszacowanie możliwej do „odzyskania” kwot VAT

– występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed organami podatkowymi / skarbowymi i sądami administracyjnymi w sprawie „odzyskania” VAT

– sporządzenie:
a) interpretacji indywidualnych prawa podatkowego
b) korekt deklaracji
c) wniosków o stwierdzenie nadpłaty / zwrotu VAT
d) rejestrów sprzedaży, zakupów oraz
e) innych niezbędnych dokumentów

«
»