12 wrz, 2018

Ulga B+R

12 wrz, 2018

Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) Czym jest ulga B+R? Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) jest nową formą (wprowadzoną od stycznia 2016 roku) wspierania innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach, która zastąpiła niepopularną tzw. ulgę na nabycie nowych technologii. Niepopularność poprzedniego rozwiązania nie była przypadkowa, bowiem było ono obarczone istotnymi z punktu widzenia...

Read more
16 wrz, 2016

Wpis 2

16 wrz, 2016

Kancelaria proponuje jednostkom samorządu terytorialnego (JST) projekt dotyczący przeprowadzenia procedury zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) na ich rzecz. Projekt skierowany jest nie tylko do gmin ale także do powiatów oraz województw.

Read more
16 wrz, 2016

Wpis 1

16 wrz, 2016

Kancelaria proponuje jednostkom samorządu terytorialnego (JST) projekt dotyczący przeprowadzenia procedury zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) na ich rzecz. Projekt skierowany jest nie tylko do gmin ale także do powiatów oraz województw.

Read more